spolecznosc      wesprzyj


Na podstawie wykresu funkcji f wyznacz:

- dziedzinę funkcji f;

- argumenty, dla których funkcja f przyjmuje wartość 1;

- maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f;

- wartość wyrażenia image001.

image002

Rozwiązanie:

image003

Funkcja f przyjmuje wartość 1 dla image004

Funkcja malejąca dla image005

Funkcja rosnąca dla image006

image007