spolecznosc      wesprzyj


Dany jest wykres funkcji f, określonej w zbiorze image001.

- podaj zbiór wartości funkcji f;

- odczytaj współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji f z osią OY;

- uzupełnij zapis

image002

image003

image004

- czy funkcja f jest różnowartościowa? Odpowiedź uzasadnij.

image005

Rozwiązanie:

image006

Wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie 1.

image007

image008

image009

Funkcja f jest różnowartościowa, gdyż nie istnieje prosta równoległa do osi OX, która przecięłaby wykres funkcji f w więcej niż jednym punkcie.