Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej. Podaj wzór tej funkcji.

a) image001  b) image002 

Rozwiązanie:

a) image001

Zauważamy, że do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych image003 oraz punkt przecięcia z osią OY, czyli punkt o współrzędnych image004.

Korzystamy ze wzoru na współczynnik kierunkowy prostej

image005

image006

image007

image008

otrzymujemy

image009

image010

wyznaczamy wyraz wolny, korzystając ze współrzędnych punktu image003

image012

image013

image014

otrzymujemy wzór funkcji:

image015

b) image002

Zauważamy, że do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych image003 oraz punkt przecięcia z osią OY, czyli punkt o współrzędnych image016.

Korzystamy ze wzoru na współczynnik kierunkowy prostej

image005

image017

image018

image019

otrzymujemy

image009

image020

wyznaczamy wyraz wolny, korzystając ze współrzędnych punktu image003

image021

image022

image023

otrzymujemy wzór funkcji:

image024