spolecznosc      wesprzyj


Który zbiór punktów jest wykresem pewnej funkcji zmiennej x? Odpowiedź uzasadnij.

a) image001  b) image002 
c) image003  d) image004 
e) image005  f)  image006 

Rozwiązanie:

a) image001

Zbiór nie jest funkcją ponieważ np. dla image007 mamy dwie wartości -2 i 3.

b) image002

Zbiór jest funkcją ponieważ dla każdego argumentu x przyporządkowana jest dokładnie jedna wartość y.

c) image003

Zbiór nie jest funkcją ponieważ np. dla image008 mamy dwie wartości 0 i 1.

d) image004

Zbiór jest funkcją ponieważ dla każdego argumentu x przyporządkowana jest dokładnie jedna wartość y.

e) image005

Zbiór nie jest funkcją ponieważ np. dla image009 mamy dwie wartości.

f)  image006

Zbiór jest funkcją ponieważ dla każdego argumentu x przyporządkowana jest dokładnie jedna wartość y.