spolecznosc      wesprzyj


Funkcję liniową f opisuje wzór: image001. Wyznacz liczbę m, dla której:

a) funkcja f jest proporcjonalnością prostą;

b) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie image002;

c) do wykresu tej funkcji należy punkt image003;

d) miejscem zerowym funkcji f jest liczba 1.

Dla wyznaczonej wartości m podaj wzór funkcji f i sprawdź poprawność obliczeń.

Rozwiązanie:

a) funkcja f jest proporcjonalnością prostą

Proporcjonalność prosta ma postać image004

image001

image005

image006

image007

image008

image009

image010

b) wykres funkcji f przecina oś OY w punkcie image002

image011 – punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OY

image001

image012

image013

image014

image015

image016

image017

image018

c) do wykresu tej funkcji należy punkt image003

image001

image019

image020

image021

image022

image023

image024

image025

image026

d) miejscem zerowym funkcji f jest liczba 1

image027 – punkt przecięcia wykresu funkcji z osią OX (miejsce zerowe funkcji liniowej)

image001

image028

image029

image030

image031

image032

image033

image034

image035

image036