spolecznosc      wesprzyj


Suma dwóch liczb jest równa 42. Wyznacz te liczby, jeśli wiadomo, że te liczby różnią się o 6.

Rozwiązanie:

Oznaczmy:

image001 – liczba pierwsza

image002 – liczba druga

Wiemy, że suma liczb jest równa 42, zatem:

image003

Wiemy, że liczby różnią się o 6, zatem:

image004

Zapisujemy układ równań, spełniający warunki zadania:

image005

Rozwiązujemy układ równań metodą przeciwnych współczynników.

Dodajemy równania stronami:

image006

image007

image008

image009

Tworzymy i rozwiązujemy układ równań równoważny danemu:

image010

image011

image012

image013