Rozwiąż dane równanie korzystając z wykresów odpowiednich funkcji. Pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny równania.

a) image001

b) image002

c) image003

d) image004

e) image005

f) image006

Rozwiąż daną nierówność, korzystając z wykresów odpowiednich funkcji. Pamiętaj o wyznaczeniu dziedziny nierówności.

a) image001

b) image002

c) image003

d) image004

e) image005

f) image006

Dane są funkcje image001 oraz image002. Szkicując wykresy odpowiednich funkcji, rozwiąż nierówność image003.