spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) image001

Wyznaczamy dziedzinę:

image007

Rysujemy wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych:

image008

image009

Zauważamy, że wykres funkcji image010 powstaje poprzez przekształcenie wykresu funkcji image011 względem osi OY.

image012

Zauważamy, że rozwiązaniem nierówności jest przedział:

image013

b) image002

Wyznaczamy dziedzinę:

image014

Rysujemy wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych:

image015

image016

Zauważamy, że wykres funkcji image010 powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji image017 o wektor image018.

image019

Zauważamy, że rozwiązaniem nierówności jest przedział:

image020

c) image003

Wyznaczamy dziedzinę:

image021

Rysujemy wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych:

image022

image023

Zauważamy, że wykres funkcji image010 powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji image024 o wektor image025.

image026

Zauważamy, że rozwiązaniem nierówności jest przedział:

image027

d) image004

Wyznaczamy dziedzinę:

image021

Rysujemy wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych:

image028

image029

Zauważamy, że wykres funkcji image043 powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji image030 o wektor image031.

image032

Zauważamy, że rozwiązaniem nierówności jest przedział:

image033

e) image005

Wyznaczamy dziedzinę:

image034

Rysujemy wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych:

image035

image036

Zauważamy, że wykres funkcji image010 powstaje poprzez przesunięcie wykresu funkcji image037 o wektor image031.

image038

Zauważamy, że rozwiązaniem nierówności jest przedział:

image039

f) image006

Wyznaczamy dziedzinę:

image040

Rysujemy wykresy obydwu funkcji w jednym układzie współrzędnych:

image041

image042

Zauważamy, że wykres funkcji image043 powstaje poprzez przekształcenie wykresu funkcji image011 względem osi OX.

image044

Zauważamy, że rozwiązaniem nierówności jest przedział:

image045