Parking ma 20 miejsc, na których stoją tylko samochody białe lub czeskie samochody wszystkie miejsca są zajęte. Wiedząc, że stoi tam 8 czeskich samochodów białych i 7 czeskich samochodów w innym kolorze oblicz, ile białych samochodów stoi na parkingu.

Rozwiązanie:

Obliczymy ile na parkingu stoi czeskich samochodów

image001

Obliczymy ile jest białych samochodów, które nie są czeskie

image002

Obliczymy ile jest wszystkich białych samochodów

image003