spolecznosc      wesprzyj

Na podstawie odpowiednich cech podzielności liczb naturalnych podaj, które z podanych liczb image001 są dzielnikami liczby:

a) 40008     b) 556812     c) 209370     d) 45000

Rozwiązanie:

a) 40008

- jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8

- jest podzielna przez 3, ponieważ suma cyfr daje liczbę 12, a ta jest podzielna przez 3

- jest podzielna przez 4, ponieważ liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4

- nie jest podzielna przez 5, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8

- jest podzielna przez 6, ponieważ jest podzielna przez 2 i przez 3

- jest podzielna przez 8, ponieważ liczba utworzona z trzech ostatnich cyfr jest podzielna przez 8

- nie jest podzielna przez 9, ponieważ suma cyfr daje liczbę 12, a ta nie jest podzielna przez 9

b) 556812

- jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 2

- jest podzielna przez 3, ponieważ suma cyfr daje liczbę 27, a ta jest podzielna przez 3

- jest podzielna przez 4, ponieważ liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr jest podzielna przez 4

- nie jest podzielna przez 5, ponieważ ostatnią cyfrą jest 2

- jest podzielna przez 6, ponieważ jest podzielna przez 2 i przez 3

- nie jest podzielna przez 8, ponieważ liczba utworzona z trzech ostatnich cyfr nie jest podzielna przez 8

- jest podzielna przez 9, ponieważ suma cyfr daje liczbę 27, a ta jest podzielna przez 9

c) 209370

- jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 0

- jest podzielna przez 3, ponieważ suma cyfr daje liczbę 21, a ta jest podzielna przez 3

-nie jest podzielna przez 4, ponieważ liczba utworzona z dwóch ostatnich cyfr nie jest podzielna przez 4

- jest podzielna przez 5, ponieważ ostatnią cyfrą jest 0

- jest podzielna przez 6, ponieważ jest podzielna przez 2 i przez 3

- nie jest podzielna przez 8, ponieważ liczba utworzona z trzech ostatnich cyfr nie jest podzielna przez 8

- nie jest podzielna przez 9, ponieważ suma cyfr daje liczbę 21, a ta nie jest podzielna przez 9

d) 45000

- jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 0

- jest podzielna przez 3, ponieważ suma cyfr daje liczbę 9, a ta jest podzielna przez 3

- jest podzielna przez 4, ponieważ ostatnie dwie cyfry to 0

- jest podzielna przez 5, ponieważ ostatnią cyfrą jest 0

- jest podzielna przez 6, ponieważ jest podzielna przez 2 i przez 3

- jest podzielna przez 8, ponieważ ostatnie trzy cyfry to 0

- jest podzielna przez 9, ponieważ suma cyfr daje liczbę 9, a ta jest podzielna przez 9