spolecznosc      wesprzyj

Litera X oznacza w liczbie 8015X cyfrę jedności. Podaj, które cyfry można wpisać w miejsce X, aby liczba ta była podzielna:

a) przez 9     b) przez 5     c) przez 4

d) przez 3 i nie była podzielna przez 2     e) przez 8

Rozwiązanie:

a) przez 9

4

b) przez 5

0, 5

c) przez 4

2, 6

d) przez 3 i nie była podzielna przez 2

1, 7

e) przez 8

2