spolecznosc      wesprzyj

Liczba image001 jest podzielna przez image002, zaś image003. Oceń, czy podane poniżej liczby są również podzielne przez image002:

a) image004  b) image005  c) image006 
d) image007  e) image008  f) image009 


Rozwiązanie:

a) image004

 wyrażenie jest podzielne przez image002 ponieważ obydwa składniki sumy dzielą się przez image002

image010

b) image005

 wyrażenie nie jest podzielne przez  ponieważ image011 nie jest podzielne przez image002

c) image006

 wyrażenie jest podzielne przez image002 ponieważ obydwa składniki sumy dzielą się przez image002

image012

image013

d) image007

 wyrażenie jest podzielne przez image002 ponieważ obydwa składniki sumy dzielą się przez image002

image014

image015

e) image008

 wyrażenie jest podzielne przez image002 ponieważ odjemna i odjemnik dzielą się przez image002

image016

image017 – iloczyn image002 i dowolnej liczby naturalnej jest podzielny przez image002

f) image009

 wyrażenie jest podzielne przez image002 ponieważ odjemna i odjemnik dzielą się przez image002

image018 – iloczyn image002 i dowolnej liczby naturalnej jest podzielny przez image002

image019