spolecznosc      wesprzyj

Liczby image001 i image002 są liczbami pierwszymi większymi od image003. Jaką liczbą pierwszą czy złożoną jest liczba image004 oraz liczba image005?

Rozwiązanie:

Wypiszmy kilka liczb pierwszych większych od image003:

image006

Działanie image004 jest liczbą złożoną ponieważ wynik takiego działania będzie podzielny zarówno przez liczbę image001 jak i przez liczbę image002.

np.:

dla image007 i image008

image009

liczba image010 jest liczbą złożoną ponieważ jej dzielnikami są liczby: image011

dla image007 i image012

image013

liczba image014 jest liczbą złożoną ponieważ jej dzielnikami są liczby: image015

Działanie image005 jest liczbą złożoną ponieważ jak widzimy wypisane przez nas liczby pierwsze są liczbami nieparzystymi. Suma dwóch liczb nieparzystych jest liczbą parzystą, a ta z kolei dzieli się przez image003.

np.:

dla image007 i image008

image016

liczba image017 jest liczbą złożoną ponieważ jej dzielnikami są liczby: image018

dla image007 i image012

image019

liczba image020 jest liczbą złożoną ponieważ jej dzielnikami są liczby: image021