spolecznosc      wesprzyj

Wypisz wszystkie liczby całkowite nie mniejsze od image001 i jednocześnie nie większe niż image002. Ile jest wśród nich liczb:

a) naturalnych  b) pierwszych  c) złożonych 
d) parzystych  e) nieparzystych  f) podzielnych przez image003? 

Rozwiązanie:

Wypisujemy nasze liczby:

image004

a) naturalnych

image005 – image006 liczb

b) pierwszych

image007 – image008 liczby

c) złożonych

image009 – image010 liczb

d) parzystych

image011 – image012 liczb

e) nieparzystych

image013 – image012 liczb

f) podzielnych przez image003

image014 – image015 liczb