spolecznosc      wesprzyj

Zapisz:

a) trzy kolejne liczby naturalne, z których największą jest liczba image001;

b) trzy kolejne liczby parzyste, z których najmniejszą jest image002;

c) trzy kolejne liczby nieparzyste, z których największą jest image003;

d) w postaci ogólnej liczbę naturalną, która w wyniku dzielenia przez image004 daje resztę image005;

e) w postaci ogólnej liczbę całkowitą, która w wyniku dzielenia przez image005 daje resztę image006;

f) w postaci ogólnej dwie kolejne liczby naturalne, które w wyniku dzielenia przez image006 dają resztę image007.

Rozwiązanie:

a) trzy kolejne liczby naturalne, z których największą jest liczba image001

image008

b) trzy kolejne liczby parzyste, z których najmniejszą jest image002

image009

c) trzy kolejne liczby nieparzyste, z których największą jest image003

image010

d) w postaci ogólnej liczbę naturalną, która w wyniku dzielenia przez image004 daje resztę image005

image011

e) w postaci ogólnej liczbę całkowitą, która w wyniku dzielenia przez image005 daje resztę image006

image012

f) w postaci ogólnej dwie kolejne liczby naturalne, które w wyniku dzielenia przez image006dają resztę image007

image013