spolecznosc      wesprzyj

Ile jest równa reszta z dzielenia przez image001 sumy trzech kolejnych liczb całkowitych:

a) nieparzystych     b) parzystych     c) niepodzielnych przez image002?

Rozwiązanie:

a) Zapisujemy sumę trzech kolejnych liczb całkowitych nieparzystych

image003

image004

reszta wynosi image005.

b) Zapisujemy sumę trzech kolejnych liczb całkowitych parzystych

image006

image007

reszta wynosi image008.

c) Zapisujemy sumę trzech kolejnych liczb całkowitych niepodzielnych przez image002

image009

image010

reszta wynosi image008.