spolecznosc      wesprzyj

Czy suma czterech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez image001? Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie:

Zapisujemy sumę czterech kolejnych liczb naturalnych

image002

image003

Suma czterech kolejnych liczb naturalnych nie jest podzielna przez image001, przy dzieleniu przez image001 daje resztę image004.