spolecznosc      wesprzyj

Czy suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez image001? Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie:

Zapisujemy sumę czterech kolejnych liczb nieparzystych

image002

Suma czterech kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez image001, ponieważ iloczyn image001 i dowolnej liczby całkowitej jest podzielny przez image001.