spolecznosc      wesprzyj

Liczba naturalna image001 w wyniku dzielenia przez image002 daje resztę image003, zaś liczba naturalna image004 w wyniku podzielenia przez image002 daje resztę image005. Jaką resztę otrzymamy w wyniku podzielenia przez image002 liczby:

a) image006     b) image007     c) image008     d) image009     e) image010     f) image011     

Rozwiązanie:

Zapisujemy liczby image001 i image004

image012

image013

a) image006

image014

otrzymamy resztę image015.

 b) image007

image016

image017

otrzymamy resztę image018.

 c) image008

image019

image020

otrzymamy resztę image018.

d) image009

image021

image022

image023

image024

otrzymamy resztę image005.

e) image010

image025

image026

image027

otrzymamy resztę image015.

f) image011

image028

image029

image030

image022

image031

image032

image033

image034

otrzymamy resztę image005.