spolecznosc      wesprzyj

Dane są dwie kolejne liczby całkowite image001 i image002, gdzie image003. Liczba image001 w wyniku podzielenia przez image004 daje resztę image005. Wyznacz resztę z podzielenia liczby image006:

a) przez image007     b) przez image008     c) przez image009     d) przez image004

Rozwiązanie:

Zapisujemy liczby image001 i image002

image011

dodatkowo wiemy, że

image012

zatem

image013

otrzymujemy

image014

a) przez image007

image015

reszta z dzielenia to image016.

b) przez image008

image017

reszta z dzielenia to image018.

c) przez image009

image019

reszta z dzielenia to image020.

d) przez image004

image021

reszta z dzielenia to image020.