Funkcja kwadratowa f(x)=ax2 + bx + c

   
   

Najważniejsze informację o podanej funkcji:

   
   
Podaj współczynnik a:

Podaj współczynnik b:

Podaj współczynnik c:


   
   

Współczynnik a funkcji kwadratowej nie może być równy zero.


Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=ax2 + bx + c jest parabola.


Jeśli współczynnik a>0 ramiona paraboli skierowane są do góry, jeśli a<0 ramiona paraboli skierowane są do dołu.


Wprowadź współczynniki.

   

Wróć do matzadanie.pl  logo 2