yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

 

Dany jest wzór funkcji f. Naszkicuj wykres tej funkcji i na jego podstawie omów jej własności.

a) image001

b) image002

spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) image001

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów, aby naszkicować wykres funkcji

image003

dla image004

image005

dla image006

image007

otrzymaliśmy punkty o współrzędnych:

image008

image009

to prosta o równaniu

image010

image011

dla image012

image013

dla image014

image015

otrzymaliśmy punkty o współrzędnych:

image016

image017

odczytujemy własności funkcji:

- dziedzina:

image018

- zbiór wartości:

image019

- miejsce zerowe:

image020

- wartości dodatnie, ujemne:

image021

image022

- monotoniczność:

Funkcja malejąca dla image023

Funkcja stała dla image024

Funkcja rosnąca dla image025

- różnowartościowość:

Funkcja nie jest różnowartościowa.

- wartość największa, najmniejsza:

Wartość najmniejsza: -3 dla image024

Wartość największa: brak.

b) image002

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów, aby naszkicować wykres funkcji

image026

dla image027

image028

dla image029

image030

otrzymaliśmy punkty o współrzędnych:

image031

image032

dla image004

image033

dla image034

image035

otrzymaliśmy punkty o współrzędnych:

image036

image037

to prosta o równaniu

image038

image039

odczytujemy własności funkcji:

- dziedzina:

image018

- zbiór wartości:

image040

- miejsce zerowe:

image027

- wartości dodatnie, ujemne:

image041

image042

- monotoniczność:

Funkcja rosnąca dla image043

Funkcja malejąca dla image044

Funkcja stała dla image045

- różnowartościowość:

Funkcja nie jest różnowartościowa.

- wartość największa, najmniejsza:

Wartość najmniejsza: brak

Wartość największa: 4 dla image004.