Aktualnie: 112  użytkowników

yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

Wektor na płaszczyźnie

Wektor w układzie współrzędnych

Przesunięcie równoległe. Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OX

Przesunięcie równoległe wzdłuż osi OY

Symetria osiowa względem osi OX i OY

Symetria środkowa względem punktu (0,0)

Zastosowanie wykresów funkcji do rozwiązywania równań i nierówności