yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

 

spolecznosc      wesprzyj

Zbiór wartości funkcji liczbowej to zbiór wszystkich liczb, jakie otrzymujemy w wyniku obliczenia wartości funkcji dla wszystkich jej argumentów.

Definicja 1

Najmniejszą wartością funkcji liczbowej, nazywamy (jeśli istnieje) najmniejszą z liczb należących do zbioru wartości funkcji.

Największą wartością funkcji liczbowej, nazywamy (jeśli istnieje) największą z liczb należących do zbioru wartości funkcji.

Przykład 1

Wyznacz zbiór wartości funkcji image001, gdzie image002. Podaj najmniejszą i największą wartość funkcji f.

image003

image004

image005

image006

image007

image008

Najmniejsza wartość funkcji f: 1

Największa wartość funkcji f: 13.

Przykład 2

Sprawdź, czy liczba 2 należy do zbioru wartości funkcji f opisanej wzorem image009, gdzie image010.

image011

image012

image013

Liczba 2 należy do zbioru wartości funkcji f.

Przykład 3

Dany jest wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu wartość tej funkcji dla argumentu -8 oraz argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartość -2.

image014

Funkcja f dla argumentu -8 przyjmuje wartość 8.

Funkcja f przyjmuje wartość -2 dla image015.