yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

 

W kartezjańskim układzie współrzędnych (𝑥, 𝑦) dana jest prosta 𝑘 o równaniu

image001

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prosta o równaniu 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 jest równoległa do prostej 𝑘 i przechodzi przez punkt 𝑃 = (3, 5), gdy

A. image002

B. image003

C. image004

D. image005

spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Wiemy, że proste są do siebie równoległe jeśli ich współczynniki kierunkowe są równe.

image006

image007

Oznaczmy prostą równoległą do prostej k literą l.

image008

image007

image009

Wyznaczamy współczynnik b prostej l.

Wiemy, że do prostej l należy punkt image010.

image009

image010

Otrzymujemy:

image011

image012

image013

Matematyka, matura 2023: zadanie 24 - poziom podstawowy;