yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

 

Proste będące wykresami dwóch funkcji liniowych image001 oraz image002 są równoległe.

a) Oblicz m.

b) Zaznacz w układzie współrzędnych trapez, którego podstawy zawierają się w tych prostych, a ramiona zawierają się w osiach układu współrzędnych. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trapezu.

spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) Oblicz m

Wiemy, że wykresy funkcji f i g są do siebie równoległe, zatem ich współczynniki kierunkowe są sobie równe.

image001

image003

image002

image004

image005

image006

image007

image008

b) Zaznacz w układzie współrzędnych trapez, którego podstawy zawierają się w tych prostych, a ramiona zawierają się w osiach układu współrzędnych. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trapezu

Wiedząc, że image008 wyznaczamy wzory funkcji f i g:

image001

image009

image010

image002

image011

image012

Wyznaczamy współrzędne dwóch punktów należących do wykresu funkcji f i g

dla image013

image010

image014

image015

image016

dla image017

image010

image018

image019

image020

otrzymujemy współrzędne punktów

image021

dla image013

image012

image022

image023

image024

dla image017

image012

image025

image026

image027

otrzymujemy współrzędne punktów

image028

image029

Wyznaczamy współrzędne wierzchołków:

A, punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią OX - image030

image010

image031

image032

image033

image034

image035

B, punkt przecięcia wykresu funkcji f z osią OY - image036

image037

D, punkt przecięcia wykresu funkcji g z osią OX - image030

image012

image038

image039

image040

image041

image042

C, punkt przecięcia wykresu funkcji g z osią OY - image036

image043