Aktualnie: 120  użytkowników

yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

Na poniższym rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej. Podaj wzór tej funkcji.

a) image001

b) image002

spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) image001

Zauważamy, że do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych image003 oraz punkt przecięcia z osią OY, czyli punkt o współrzędnych image004.

Korzystamy ze wzoru na współczynnik kierunkowy prostej

image005

image006

image007

image008

otrzymujemy

image009

image010

wyznaczamy wyraz wolny, korzystając ze współrzędnych punktu image003

image012

image013

image014

otrzymujemy wzór funkcji:

image015

b) image002

Zauważamy, że do wykresu funkcji należy punkt o współrzędnych image003 oraz punkt przecięcia z osią OY, czyli punkt o współrzędnych image016.

Korzystamy ze wzoru na współczynnik kierunkowy prostej

image005

image017

image018

image019

otrzymujemy

image009

image020

wyznaczamy wyraz wolny, korzystając ze współrzędnych punktu image003

image021

image022

image023

otrzymujemy wzór funkcji:

image024