yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

Na podstawie wykresu funkcji logarytmicznej image001:

a) porównaj liczby image002

b) wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą k, dla której spełniony jest warunek image003

spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) porównaj liczby image002

Wiemy, że w przypadku funkcji logarytmicznej  image004, gdzie image005 funkcja jest malejąca.

Przekształcamy liczby a, b, c do postaci image006:

image007

image008

image009

Wiemy, że image010 zatem:

image011

b) wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą k, dla której spełniony jest warunek image003

Wiemy, że w przypadku funkcji logarytmicznej  image004, gdzie image005 funkcja jest malejąca, zatem:

image003

image012