yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

 

Podaj dziedzinę danego równania. Następnie sprawdź, czy liczby podane obok równania spełniają te równanie.

a) image001

b) image002

c) image003

d) image004

e) image005

f) image006

      wesprzyj

Rozwiązanie:

a) image001

wyznaczamy dziedzinę

image007

dla image008 mamy

image013

image009

image010

image011

liczba image012 spełnia równanie image013

dla image014 mamy

image013

image015

image010

image011

liczba image016 spełnia równanie image013

b) image002

wyznaczamy dziedzinę

image007

dla image018 mamy

image024

image019

image020

image021

image022

liczba image023 spełnia równanie image024

dla image025 mamy

image024

image026

image027

image028

image022

liczba image029 spełnia równanie image024

dla image030 mamy

image024

image031

image032

image033

image022

liczba image034 spełnia równanie image024

c) image003

wyznaczamy dziedzinę

image036

image037

image038

dla image030 mamy

image042

image039

image040

image041

liczba image034 spełnia równanie image042

dla image043 mamy

image042

image044

image045

image046

liczba image047 spełnia równanie image042

d) image004

wyznaczamy dziedzinę

image049

image050

image051

image052

image053

dla image054 mamy

image065

image055

image056

image057

image058

image059

image060

image061

image062

image063

liczba image064 nie spełnia równania image065

dla image066 mamy

image065

image067

image068

image069

image070

image071

liczba image072 nie spełnia równania image065

dla image073 mamy

image065

image074

image075

image076

image077

image078

image079

image080

image081

image082

liczba image083 nie spełnia równania image065

e) image005

wyznaczamy dziedzinę

image085

image086

image087

dla image043 mamy

image091

image088

image089

image090

liczba image047 nie spełnia równania image091

dla image092 mamy

image091

image093

image094

image095

liczba image096 spełnia równanie image091

f) image006

wyznaczamy dziedzinę

image086

image087

dla image066 mamy

image098

image097

image022

liczba image072 spełnia równanie image098

dla image043 mamy

image098

image099

image100

liczba image047 spełnia równanie image098

dla image101 mamy

image098

image102

image103

liczba image104 nie spełnia równania image098