Aktualnie: 133  użytkowników

yt Youtube      mail Kontakt     tw Twitter     fb Facebook     in Instagram

 

Polityka plików cookie

Określ znaki współczynników a i b we wzorze funkcji liniowej image001, której wykres jest przedstawiony poniżej:

a) image002

b) image003

c) image004

spolecznosc      wesprzyj

Rozwiązanie:

Korzystamy z twierdzenia o monotoniczności funkcji.

Funkcja liniowa image001 jest:

- rosnąca, jeśli image006;

- malejąca, jeśli image007;

- stała, jeśli image008.

image009 – punkt przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią OY.

a) image002

Funkcja malejąca, zatem image007. Punkt przecięcia leży pod osią OX, zatem image010.

b) image003

Funkcja rosnąca, zatem image006. Punkt przecięcia leży nad osią OX, zatem image011.

c) image004

Funkcja malejąca, zatem image007. Punkt przecięcia leży nad osią OX, zatem image011.